Αρχή…

Ξεκινάει η λειτουργία του server μας. Ανοιχτά και σε άλλους πλέον. Ελπίζουμε χωρίς πολλά προβλήματα.