Τεχνικά προβλήματα

Τεχνικά προβλήματα με τον dns server που χρησιμοποιούμε. Είναι πιθανό να (ξανα)βγεί offline ο server για κάποιες ώρες.